Tikar / Bitch

Caudatus Jingle Belle aka Belle, äg kennel Caudatus, (på foder hos Minna), född 2021-12-25

Caudatus Lottie Biscotti aka Lottie, äg kennel Caudatus (på foder hos Mia och Uno), född 2021-01-17
Patella 0/0

FI CH SE CH LV CH (ännu ej reg) Caudatus Maja Mameluck aka Maja, född 20-02-12, äg kennel Caudatus
Patella 0/0, har också genomgått Temperatur- och Andningsbelastningstest inoff på SKK u a.