Valpar planeras våren 2023

Då blir det vår hemmatik Caudatus Maja Mameluck (utställd med cert och patella 0/0) som får bli mamma. Helt inofficiellt har hon genomgått en andnings- och temperamentstest utan anmärkning.